Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden, worden de volgende termen gebruikt zoals hieronder beschreven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Champagne-Booking: Champagne-Booking, een onderneming met beperkte aansprakelijkheid handelende onder Nederlands recht en geregistreerd (post-) adres; Puntegaalstraat 79-81, 3024EB Rotterdam, Nederland.

Gebruiker: De gebruiker die de website bezoekt en de gebruiker die de website bezoekt met het doel een product of dienst te boeken van de Aanbieder.

Aanbieder: De aanbieder van activiteiten, accommodaties, attracties, alle soorten tours met verschillende vormen van transport, tour operators en andere reis-gerelateerde producten of services die te boeken zijn op het platform.

Service: Het online boeken en de gefaciliteerde betalingsmogelijkheid van verschillende producten of diensten die door Aanbieders op het Platform worden aangeboden.

Platform: De (mobiele) website genaamd: www.champagne-booking.com en de software applicatie waarop deze Dienst aangeboden, eigendom, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Champagne-Booking.

Voucher: Een beveiligde waardebon, die zonder betaling of korting van de dienst wordt verstrekt aan de gebruiker.

 

Artikel 1           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die direct of indirect (door onze partners) online beschikbaar zijn, via een mobiel apparaat, per mail of telefonisch en zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar worden, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Champagne-Booking. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en zijn eigendom, uitgevoerd en verschaft door Champagne-Booking.

De Gebruiker erkent, door het maken van een boeking via het platform, de volgende Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 2           Intermediair

Champagne-Booking is een online platform waar vraag en aanbod van producten en activiteiten betreffende Champagne en aanverwante diensten worden samengebracht. Champagne-Booking en haar partners bieden een online platform waarmee aanbieders hun producten en diensten beschikbaar stellen om te boeken en waardoor de bezoekers van het platform in staat zijn om dergelijke boekingen te maken.

Zodra de Gebruiker een boeking maakt via het Platform, ontstaat er direct een (wettelijke bindende) overeenkomst tussen de Gebruiker en de Aanbieder bij wie de Gebruiker een boeking maakt voor een product of dienst.

Champagne-Booking fungeert slechts als intermediair tussen de Gebruiker en de Aanbieder en Champagne-Booking levert alleen de details van de boeking en een bevestigings-bericht naar de Aanbieder en (namens de Aanbieder) naar de Gebruiker.

De Aanbieder is ten allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker heeft geleden als gevolg

van de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Champagne-Booking wijst alle aansprakelijkheid af.

De Algemene Voorwaarden van de Aanbieder gelden tussen de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de Aanbieder.

Artikel 3           Toegang tot het online platform

De Gebruiker heeft een directe en gratis toegang tot het online platform en de producten de door de Aanbieders worden gepresenteerd op het Platform. De Gebruiker kan gratis online de producten of diensten boeken die door de Aanbieders op het Platform worden gepresenteerd.

Artikel 4           Inhoud en informatie over het platform

Champagne-Booking is niet verantwoordelijk voor de inhoud die de Aanbieders hebben gedeeld en geplaatst op het Platform. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de accuraatheid, volledigheid en rechtmatigheid van de gedeelde en geplaatste inhoud. De inhoud bevat ten minste de informatie over beschikbaarheid, voorzieningen, foto’s, producten en/of diensten.

De Aanbieder garandeert dat de verschafte informatie en inhoud van het aanbod accuraat, volledig en rechtmatig is.

Het gebruik van informatie of materiaal van het Platform is volledig voor eigen risico van de Gebruiker, Champagne-Booking zal hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat een product, dienst of informatie dat beschikbaar is via dit Platform, voldoet aan de specifieke eisen van de Gebruiker.

Champagne-Booking zal uitsluitend de door de Aanbieders verschafte informatie, op het Platform presenteren. De Aanbieders zullen direct (of in de toekomst) hun eigen login hebben voor de presentatie van hun producten of diensten op het Platform en waardoor zij de volledige verantwoordelijkheid hebben voor de update van alle prijzen, beschikbaarheden en andere informatie, gepresenteerd op het Platform. Champagne-Booking zal ten allen tijden de presentatie van de producten or diensten van de Aanbieders monitoren, maar kan niet verifiëren of garanderen dat alle informatie up to date, volledig of juist is. Champagne-Booking is niet verantwoordelijk voor fouten (bijv. typefouten), onderbrekingen (bijv. storing, uitbreiding of onderhoud van het Platform), onnauwkeurige, misleidende, onjuiste informatie of het niet leveren van informatie. Het Platform van Champagne-Booking moet niet worden gezien als een aanbeveling van de kwaliteit, het serviceniveau, kwalificering of waardering van een Aanbieder of zijn voorzieningen. De Gebruiker erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en Champagne-Booking is expliciet uitgesloten van aansprakelijkheid voor zulke eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste zin van de Wet.

Het Platform bevat materiaal dat eigendom is van, en gemaakt is ten behoeve van Champagne-Booking. Dit materiaal omvat, maar beperkt zich niet tot, het ontwerp, de lay-out, aanzicht, uitstraling en grafische vormgeving.

Artikel 5           Advertenties / tekst / foto’s / afbeeldingen

Champagne-Booking heeft het recht om een advertentie / foto / afbeelding van zijn website te verwijderen als:

 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding in strijd is met de wet;
 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding een pornografisch, erotisch kenmerk heeft of verwijst naar een locatie met pornografische inhoud;
 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadig karakter;
 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding discrimineert tegen ras, geslacht, politieke overtuiging, religie of andere overtuiging;
 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding bevat malware en / of virussen en / of links naar websites en / of digitale bronnen die malware en / of virussen bevatten;
 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding aanmoedigt tot illegale activiteiten of in staat om aan te moedigen; de advertentie met betrekking tot opmaak, stijl of ontwerp die niet bij de website past;
 • De advertentie / tekst / foto / afbeelding in is strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6           Gratis service

De Service van Champagne-Booking is gratis en de Gebruiker wordt niet in rekening gebracht voor de Service. Champagne-Booking brengt geen extra (boekings-) kosten in rekening voor de prijzen vermeldt op het Platform.

Aanbieders betalen een vergoeding (een klein percentage van de productprijs (bijvoorbeeld de activiteits-prijs) aan Champagne-Booking nadat de Gebruiker daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de service of het product van de Aanbieder of nadat de Gebruiker daadwerkelijk in de accommodatie heeft verbleven.

Artikel 7           Prijzen

De prijzen op het Platform worden weergegeven per persoon of per product (dat wil zeggen accommodaties) en alle prijzen worden weergegeven inclusief BTW / omzetbelasting en alle andere belastingen, tenzij anders vermeld op het Platform of in de bevestigingsemail.

De Aanbieder kan toepasselijke toeslagen en belastingen (inclusief toeristenbelasting / stadsbelasing) in rekening brengen. De Aanbieder kan naar eigen goeddunken ook andere vergoedingen (dat wil zeggen no-show of annulering van de boeking) in rekening brengen.

Artikel 8           Garantie

De Gebruiker en de Aanbieder zijn verantwoordelijk voor het geboekte product of de dienst. De garantie met betrekking tot het geboekte product of de dienst wordt geleverd door de Aanbieder en niet door Champagne-Booking.

Artikel 9           (Pre-) betaling met creditcard of alternatieve methoden

Elke Aanbieder kan een ander beleid hebben met betrekking tot zijn producten of diensten die op het Platform worden gepresenteerd. De specifieke Aanbieder kan de Gebruiker vragen om een ​​(pre-) betaling uit te voeren of de boeking geheel of gedeeltelijk te betalen.

In het geval dat de Gebruiker een (pre-) betaling of betaling moet doen, zal dit worden uitgevoerd via een online betaling; iDeal, creditcard of bankoverschrijving of rechtstreeks aan de Aanbieder als Champagne-Booking hiermee instemt. De Gebruiker is aansprakelijk in geval van betalingsachterstand, verkeerde bank-, debet- of creditcardgegevens, ongeldige credit- / debitcards of onvoldoende saldo. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling, tenzij anders overeengekomen met de Aanbieder.

In plaats van een (vooruit-) betaling kan de Aanbieder de creditcardgegevens van de Gebruiker als garantie opvragen. Deze creditcard moet geldig zijn bij het boeken van het product of de service. De Gebruiker moet de volgende informatie verstrekken:

 • Het kaartnummer zonder spaties;
 • Uiterste geldigheidsdatum;
 • Kaartbeveiligingscode.

De Aanbieder heeft het recht om de Gebruiker om identificatie te vragen, dit om de op de creditcard vermelde naam te bevestigen. De Gebruiker wordt aangeraden om de boekingsdetails van het betreffende product of een dienst te lezen voordat de Gebruiker een boeking maakt.

Champagne-Booking werkt alleen samen met officiële geregistreerde betalingsverwerkers om de betaling van de creditcard / betaalpas of bankrekening van de Gebruiker op de bankrekening van de Aanbieder te verwerken. Een door Champagne-Booking gefaciliteerde betaling, voor en namens de Gebruiker en overgedragen aan de Aanbieder, zal bestaan ​​uit de (pre-) betaling van een boekingsprijs die de Gebruiker moet betalen voor het betreffende product of de betreffende dienst met betrekking tot de eindafrekening of (gedeeltelijk) verschuldigd bedrag en betaalbare prijs. De Gebruiker kan deze bedragen niet terugvorderen.

De Gebruiker houdt Champagne-Booking niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige (geautoriseerde, (naar verluidt) ongeautoriseerde of foutieve) betaling door de Aanbieder en zal geen bedrag (opnieuw) claimen voor enige geldige of geautoriseerde vergoeding door de Aanbieder (inclusief voorafbetaling), betaalde prijzen, no-show en belastbare annulering) van de creditcard. In het geval van creditcardfraude of ongeoorloofd gebruik van de creditcard door derden, moet de Gebruiker direct contact opnemen met de bank of creditcardmaatschappij van de Gebruiker voor een claim.

Hieronder staat de toepasselijke vrijwaring met betrekking tot creditcardboekingen gemaakt met behulp van de beveiligde server van Champagne-Booking en het ongeoorloofde gebruik van de creditcard als gevolg van wanprestatie of nalatigheid, en niet door toedoen van de Gebruiker tijdens het gebruik van de beveiligde server.

In het geval dat een creditcardmaatschappij of bank het eigen risico van de Gebruiker in rekening brengt vanwege ongeautoriseerde transacties die voortvloeien uit een boeking op het Platform, vergoedt Champagne-Booking het aftrekbare bedrag van de Gebruiker, tot een maximumbedrag van € 50, =. De compensatie is alleen van toepassing als de Gebruiker de fraude heeft gemeld bij de creditcardmaatschappij en onmiddellijk Champagne-Booking heeft gecontacteerd via e-mail (info@champagne-booking.com). De Gebruiker moet zoveel mogelijk informatie aan Champagne-Booking verstrekken.

Artikel 10          Wijziging, annulering of niet verschijnen

De Gebruiker heeft het recht om een ​​boeking op het Platform te annuleren.

In geval van annulering kan, afhankelijk van de voorwaarden van de Aanbieder, het volledige of een deel van de prijs in rekening worden gebracht of de Gebruiker heeft geen recht op enige terugbetaling van een (vooraf) betaald bedrag. Naast deze kosten kunnen de van toepassing zijnde belastingen nog steeds worden gewijzigd in het geval van een annulering.

De Gebruiker kan contact opnemen met Champagne-Booking om aanvullende informatie te verstrekken die door de Aanbieder wordt gevraagd over de boeking (dat wil zeggen leeftijdseis, borg, niet-annulering / aanvullende toeslagen voor groepsreserveringen, extra bedden, ontbijt, huisdierenbeleid, betalingsmethoden).

In het geval dat de Gebruiker de boeking wenst te bekijken, aan te passen of te annuleren, moet de Gebruiker een e-mail sturen naar info@champagne-booking.com. In dit geval heeft de Gebruiker mogelijk geen recht op restitutie van het volledige of (pre-) betaalde bedrag. De Gebruiker kan de annulerings-, (pre-) betaling- en no-show policy van het product of de dienst van de betreffende Aanbieder lezen. Als de Gebruiker een vertraagde aankomst heeft, moet de Gebruiker dit zo snel mogelijk aan de Leverancier melden. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat de Aanbieder de reservering of kamer annuleert of dat de Aanbieder een no-show vergoeding in rekening brengt. De Gebruiker is ook vrij om contact op te nemen met de klantenservice van Champagne-Booking om de Aanbieder namens de Gebruikers te informeren. De Gebruiker en Aanbieder kunnen echter samen communiceren om een ​​oplossing te vinden.

Champagne-Booking is niet aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor de gevolgen van late of vertraagde aankomst, annulering of een door de Aanbieder in rekening gebrachte no-show vergoeding

Artikel 11          Beoordeling en recensies

De beoordelingen van Aanbieders die op het Platform zijn gepubliceerd, worden gemaakt via een automatisch classificatiesysteem, dat de populariteit, klantenservice-geschiedenis, annuleringen, aantal boekingen, tarieven en andere criteria kan omvatten.

De Gebruiker ontvangt een beoordelingsformulier per e-mail, waarin de Gebruiker wordt uitgenodigd om dit beoordelingsformulier in te vullen. De Gebruiker kan de beoordeling invullen en deze beoordeling wordt automatisch ge-upload op de desbetreffende Aanbieders-pagina op het Platform. Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om (toekomstige) klanten te informeren over de service en kwaliteit van de Aanbieder.

Champagne-Booking kan de beoordeling ook gebruiken of plaatsen voor marketing, promotie of verbetering van het serviceniveau op het Platform of sociale media, nieuwsbrieven, speciale promoties, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, gehost worden door of gecontroleerd worden door Champagne-Booking en haar activiteiten-partners.

Champagne-Booking heeft het recht om een ​​beoordeling te weigeren en / of te verwijderen als de inhoud van de beoordeling is:

 • In strijd met de wet;
 • Een pornografisch karakter heeft, erotisch personage bevat of verwijst naar een locatie met pornografische inhoud;
 • Een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadig karakter;
 • Discrimineert tegen ras, geslacht, politieke overtuiging, religie of overtuiging;
 • Een aanbieding, uitnodiging of incentive bevat

Artikel 12          Voucher (waardebon)

Een Voucher (waardebon) kan alleen worden uitgereikt door Champagne-Booking.

De Gebruiker moet de Voucher zorgvuldig bewaren, er zal geen schadevergoeding zijn in geval van diefstal of verlies of iets dergelijks.

Een Voucher is alleen van toepassing voor het aantal personen dat vermeld staat op de Voucher.

Een Voucher is geldig tijdens de geldigheidsperiode; deze geldigheidsperiode staat vermeld op de Voucher.

Vouchers kunnen niet worden geruild of voor geld worden ingewisseld.

Artikel 13          Aansprakelijkheid

Champagne-Booking kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die is ontstaan ​​door bewuste roekeloosheid of een opzettelijke handeling of uitsluiting van Champagne-Booking. Champagne-Booking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verlies door bedrijfsstagnatie, of immateriële schade aan de Gebruiker.

Champagne-Booking is niet aansprakelijk voor eventuele schade, indien de manier van afhandeling van Champagne-Booking gebaseerd was op onjuiste en / of onvolledige informatie verstrekt door de Gebruiker, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij Champagne-Booking kenbaar had moeten zijn.

Als Champagne-Booking aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan het bedrag vermeld op de factuur of tot het bedrag dat de verzekering van Champagne-Booking vergoedt (met aftrek van het eigen risico door Champagne-Booking) volgens de voorwaarden van de verzekering).

De Gebruiker moet de schade waarvoor Champagne-Booking aansprakelijk wordt gesteld aan Champagne-Booking zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen na het ontstaan ​​van de schade melden. Het recht op compensatie vervalt na deze periode. Elke aansprakelijkheidsclaim tegen Champagne-Booking vervalt binnen een jaar nadat de Gebruiker op de hoogte is van de schade.

Artikel 14          Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Champagne-Booking voor aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, vanwege de fout van de Gebruiker.

In het geval dat Champagne-Booking om deze reden wordt aangeklaagd, is de Gebruiker verplicht Champagne-Booking te voorzien van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke ondersteuning. De Gebruiker betaalt alle kosten en schade van Champagne-Booking en van derden.

Artikel 15          Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt een verjaringstermijn van één jaar voor alle vorderingen op Champagne-Booking en eventuele derden die door Champagne-Booking worden ingebracht.

Artikel 16          Intellectuele eigendom

Champagne-Booking behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Tenzij anders vermeld, is de software die vereist is voor de services of beschikbaar op of gebruikt door het Platform en de intellectuele eigendomsrechten (inclusief de auteursrechten) van de inhoud en informatie van en materiaal op het platform eigendom van Champagne-Booking, haar aanbieders of andere providers .

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud, inclusief details, informatie, recensies, expressie van het Platform en gegevens die op het door de Aanbieder en/of Gebruiker ingevoerde Platform zijn gepubliceerd, berusten bij Champagne-Booking. Champagne-Booking behoudt alle rechten, titels en belangen op de inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd. De service op het Platform is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om inhoud, informatie of logo’s van Champagne-Booking die op het Platform worden gepubliceerd voor commercieel gebruik of commerciële activiteiten te kopiëren, te linken, te publiceren, te gebruiken, over te dragen, te promoten, te downloaden, aan te passen of aan te passen.

Artikel 17          Privacy en cookies

Champagne-Booking zal zorgvuldig en vertrouwelijk de gegevens en informatie opslaan die de Gebruiker aan Champagne-Booking verstrekt. Champagne-Booking mag de persoonlijke gegevens van de Gebruiker alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn verplichting om een ​​klacht te leveren of te behandelen.

Bij het bezoeken van de website kan Champagne-Booking via cookies informatie verzamelen over het gebruik van de website van de Gebruiker. De informatie die Champagne-Booking via cookies verzamelt, kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Champagne-Booking is niet toegestaan ​​om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren of te verkopen, of om deze op enige andere manier bekend te maken.

Als Champagne-Booking verplicht is om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, en Champagne-Booking geen aanspraak kan maken op een wettelijk recht op immuniteit, of een dergelijk recht door de bevoegde rechtbank erkend of toegestaan ​​in dit opzicht, dan is Champagne-Booking niet aansprakelijk voor schadevergoeding of schadevergoeding.

Artikel 18          (meer) Correspondentie en communicatie

Na een bevestigde boeking ontvangt de Gebruiker kort voor zijn aankomstdatum een ​​e-mail van Champagne-Booking met relevante informatie over de boeking, de bestemming en de activiteiten op de bestemming, inclusief mogelijke aanbiedingen van derden. Na het bezoek of verblijf stuurt Champagne-Booking de Gebruiker een beoordelingsformulier om het bezoek of verblijf van de Gebruiker te beoordelen. De Gebruiker kan het Privacy-beleid lezen voor meer informatie.

Champagne-Booking is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor communicatie met de Aanbieder op of via zijn Platform. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een verzoek aan, of communicatie met de Aanbieder, of bevestiging van ontvangst van enige communicatie of verzoek. Champagne-Booking kan niet garanderen of is niet verantwoordelijk als een verzoek of communicatie met de Aanbieder (niet behoorlijk en tijdig) wordt ontvangen, gelezen door, nageleefd, uitgevoerd of aanvaard wordt door de Aanbieder.

De Gebruiker moet het boekingsformulier invullen door een correct en geldig e-mailadres op te geven, dit om ervoor te zorgen dat de boeking op een correcte en veilige manier wordt verwerkt. Champagne-Booking is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verificatie van een verkeerd of verkeerd gespeld e-mailadres of een verkeerd of verkeerd gespeld (mobiel) telefoonnummer of creditcardnummer, tenzij deze fout bij Champagne-Booking bekend had moeten zijn.

Artikel 19          Nieuwsbrief

De Gebruiker is vrij om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is gratis en houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Gebruiker zal de nieuwsbrief periodiek per e-mail ontvangen. De Gebruiker kan zich op elk moment schriftelijk of via een hyperlink in de nieuwsbrief afmelden; de Gebruiker zal dan de nieuwsbrief niet langer ontvangen.

Artikel 20          Klachtenprocedure

In het geval dat de Gebruiker een klacht heeft over het product of de dienst geboekt door de Gebruiker, moet de Gebruiker eerst, en binnen 2 weken na kennisname van de klacht, een klacht indienen bij de Aanbieder. Van de Aanbieder wordt verwacht dat hij alle klachten vertrouwelijk behandelt en de klacht binnen ongeveer 14 dagen oplost.

Een claim of klacht tegen Champagne-Booking of de Service moet zo snel mogelijk worden ingediend en binnen 30 dagen na de datum van voltooiing van het product of de dienst (bijvoorbeeld uitcheck-datum). Een claim of klacht die na deze periode wordt ingediend, kan worden afgewezen en de eiser verliest zijn recht op compensatie.

Artikel 21          Vertaling

Deze versie is mogelijk vertaald in andere talen. De Engelse versie van de Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie van de Algemene Voorwaarden prevaleert in het geval van uitleg of interpretatie van de Algemene Voorwaarden.

In geval van verschil in betekenis of interpretatie tussen de versies, prevaleert de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden.

De Engelse versie is beschikbaar op het Platform (op de Engelstalige pagina) of wordt op schriftelijk verzoek naar de Gebruiker gestuurd.

Artikel 22          Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Champagne-Booking is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 23          Toepasselijk recht, geschillen

De Nederlandse Wet is uitsluitend van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarbij Champagne-Booking partij is. Dit geldt ook als een verplichting geheel of gedeeltelijk buiten Nederland wordt nagekomen of als de leverancier zijn vestigingsplaats buiten Nederland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

Geschillen tussen Champagne-Booking en de Leverancier zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.